Už jsme v táboře!

Milí rodiče,

v pořádku jsme se dopravili do tábora, jsme ubytování a po večeři (guláš) náš čeká první nástup, kde se dozvíme vše o fungování tábora.

Máme se báječně!

Harcovníci