Jarní harc Volfartice!

Harcovníci, kamarádi, slyšte slyšte, vizte vizte,

v pátek 22.5.2015 vyrážíme na tradiční víkendový jarní harc ke Skurovcům do Volfartic u České lípy. Všechny důležité informace jsou v POZVÁNCE.

Pojeďte, bude určitě krásně!

Vaše harcovnické vedení.