Poztrácené věci

Harcovníci, rodičové,

po odjezdu harcovníků z tábora nám jako každoročně zůstalo několik věcí, namátkou nafukovací karimatka, celta klasická a celta igelitová. Takže jestli kdokoliv z vás něco postrádá, ozvěte se nám!

Vaše harcovnické vedení